Ấn phẩm mới của IAEA: Quản lý trước khi tiêu hủy chất thải phóng xạ tại các cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân.
10:10 06/09/2016: IAEA thông báo xuất bản ấn phẩm:Quản lý trước khi tiêu hủy chất thải phóng xạ tại các cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân (Predisposal Management of Radioactive Waste from Nuclear Fuel Cycle Facilities. IAEA Safety Standards Series No. SSG-41)
Bản hướng dẫn an toàn này cung cấp hướng dẫn về quản lý trước khi tiêu hủy toàn bộ các dạng chất thải phóng xạ (bao gồm nhiên liệu hạt nhân đã qua khai báo như chất thải và chất thải cấp độ cao) được tạo ra tại các cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân. Những cơ sở quản lý chất thải này có thể đặt trong các nhà máy lớn hơn hoặc trong các cơ sở quản lý chất thải riêng biệt (gồm có cơ sở quản lý chất thải tập trung). Bản hướng dẫn bao gồm tất cả các giai đoạn trong vòng đời của các cơ sở quản lý này như địa điểm, thiết kế, xây dựng, chạy thử nghiệm, vận hành, ngừng hoạt động và tháo dỡ. Đồng thời, bản hướng dẫn còn cung cấp tất cả các bước thực hiện quản lý chất thải phóng xạ sau khi được tạo thành bao gồm quá trình xử lý sơ bộ, xử lý và điều chỉnh, ngoại trừ quá trình tiêu hủy. Chất thải phóng xạ được tạo ra trong quá trình vận hành thông thường và khi xảy ra sự cố đều được xem xét. 
Xem thêm tại: http://www-pub.iaea.org/books/iaeabooks/10922/Predisposal-Management-of-Radioactive-Waste-from-Nuclear-Fuel-Cycle-Facilities
Tin bài khác
Online: 123
Số lượt truy cập: 7924286
Lên đầu trang
SSL