Quy trình thẩm định, cấp phép tiến hành công việc bức xạ theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO do Cục ATBXHN ban hành
14:02 05/09/2016:
1. Quy trình khai báo: Tải về
 
2. Quy trình cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ: Tải về

3. Quy trình cấp giấy đăng ký: Tải về

4. Quy trình thẩm định cấp phép: Tải về 

 
Online: 25
Số lượt truy cập: 6584442
Lên đầu trang
SSL