Ấn phẩm mới của IAEA: Thực hiện tự đánh giá văn hóa an toàn
17:05 31/08/2016: IAEA vừa xuất bản ấn phẩm “Thực hiện tự đánh giá văn hóa an toàn” (Performing Safety Culture Self-Assessments, IAEA Safety Reports Series. No. 83).

Ấn phẩm này cung cấp hướng dẫn về cách tiến hành tự đánh giá văn hóa an toàn. Trọng tâm là sử dụng các đánh giá như một cơ hội học hỏi cho sự lớn mạnh và phát triển của tổ chức hơn là một bài tập phát hiện lỗi hay “phát hiện và sửa”. Cách tiếp cận này liên quan đến cam kết mạnh mẽ trong tất cả các cấp của tổ chức. Các phương pháp áp dụng bao gồm xem xét tài liệu, bảng câu hỏi, phỏng vấn, quan sát và nhóm tập trung. Bên cạnh sự phức tạp của văn hóa an toàn, ấn phẩm cũng mô tả làm thế nào để tránh những lỗi phổ biến trong việc phân tích kết quả. Các thông tin được giới thiệu trong ấn phẩm này sẽ có ích cho các cá nhân tham gia vào việc đánh giá và nâng cao văn hóa an toàn.
Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/iaeabooks/10742/Performing-Safety-Culture-Self-Assessments
VH- Theo IAEA
Tin bài khác
Online: 120
Số lượt truy cập: 7924291
Lên đầu trang
SSL