Ấn phẩm mới của IAEA: Đánh giá lại mức độ an toàn của các cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân do sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi Nhật Bản.
13:01 03/08/2016: IAEA vừa ra thông báo xuất bản ấn phẩm: Đánh giá lại mức độ an toàn của các cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân sau sự cố nhà máy điện Fukushima Daiichi Nhật Bản. (Safety Reassessment for Nuclear Fuel Cycle Facilities in Light of the Accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant)
Ấn phẩm cung cấp hướng dẫn thực hiện đánh giá lại mức độ an toàn sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi và phù hợp với phương thức tiếp cận chọn lọc cho tất cả các loại cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân. Mặc dù ấn phẩm phần lớn tập trung vào các cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân đang hoạt động, bản hướng dẫn cũng áp dụng cho cả những cơ sở đang trong giai đoạn thiết kế và xây dựng. Ấn phẩm không dùng để thay thế bất kỳ yêu cầu hoặc hướng dẫn nào, được cung cấp bởi các tiêu chuẩn an toàn của IAEA có liên quan, bao gồm các phân tích an toàn, đánh giá địa chấn, hiểm họa bên ngoài và ứng phó sự cố cho các cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân. Tuy nhiên, Ấn phẩm này nên được sử dụng kết hợp chặt chẽ với các tiêu chuẩn an toàn.
Bản điện tử:
http://www-pub.iaea.org/books/iaeabooks/10933/Safety-Reassessment-for-Nuclear-Fuel-Cycle-Facilities-in-Light-of-the-Accident-at-the-Fukushima-Daiichi-Nuclear-Power-Plant


 
Tin bài khác
Online: 16
Số lượt truy cập: 7923906
Lên đầu trang
SSL