Hai ấn phẩm mới của IAEA
11:11 05/07/2016: IAEA vừa xuất bản 2 ấn phẩm mới: Xây dựng vị trí quốc gia cho chương trình điện hạt nhân mới và Quản lý trước khi xử lý chất thải của phóng xạ thải từ các nhà máy điện hạt nhân và lò phản ứng nghiên cứu

Xây dựng vị trí quốc gia cho chương trình điện hạt nhân mới
(Building a National Position for a New Nuclear Power Programme, IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-3.14)
Ấn phẩm này đưa ra hướng dẫn cho các nước đang tìm cách thiết lập một vị trí quốc gia trong việc giới thiệu hoặc tái thiết lập một chương trình điện hạt nhân. Ấn phẩm này hướng tới các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia năng lượng, và các bên liên quan khác về quá trình thiết lập vị trí quốc gia như các nước chuẩn bị các chính sách năng lượng hạt nhân quốc gia. Ấn phẩm cũng giúp các nước mới xây dựng một vị thế quốc gia phù hợp và bền vững cho điện hạt nhân dựa trên việc lập kế hoạch năng lượng hợp lý và có sự tham gia của công chúng nhiều hơn nhằm duy trì cam kết lâu dài của các quốc gia, bất kể những thay đổi chính sách có thể có tại một quốc gia.
Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10954/Building-a  National-Position-for-a-New-Nuclear-Power-Programme

Quản lý chất thải phóng xạ trước xử lý từ các nhà máy điện hạt nhân và lò phản ứng nghiên cứu (Predisposal Management of Radioactive Waste from Nuclear Power Plants and Research Reactors, IAEA Safety Standards Series No. SSG-40)
Hướng dẫn này cung cấp cho các tổ chức vận hành có phát thải chất thải phóng xạ cũng như cho cơ quan quản lý và cơ quan pháp quy các khuyến cáo trong việc đáp ứng các yêu cầu quản lý chất thải phóng xạ từ các nhà máy điện hạt nhân và lò phản ứng nghiên cứu (bao gồm các bó nhiên liệu tới hạn và dưới tới hạn). Ấn phẩm cũng đưa ra các hướng dẫn trong tất cả các giai đoạn trong vòng đời của các cơ sở quản lý chất thải, bao gồm lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành, hoạt động, dừng và tháo dỡ. Đồng thời ấn phẩm cũng đưa ra tất cả các bước thực hiện trong việc quản lý chất thải phóng xạ từ lúc phát thải cho đến khi bắt đầu xử lý, bao gồm tất cả các quá trình (tiền xử lý, xử lý và điều kiện hóa). Chất thải phóng xạ được tạo ra trong quá trình hoạt động bình thường và trong tình trạng sự cố đều được xem xét..
Bản điện tử:  http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10923/Predisposal-Management-of-Radioactive-Waste-from-Nuclear-Power-Plants-and-Research-Reactors
Tin bài khác
Online: 95
Số lượt truy cập: 6676761
Lên đầu trang
SSL