Ấn phẩm mới của IAEA: Nguyên tắc phân loại kiến thức tai nạn hạt nhân
17:05 25/05/2016: IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Nguyên tắc phân loại kiến thức tai nạn hạt nhân (Nuclear Accident Knowledge Taxonomy. IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-6.8)

Các kiến thức có liên quan đến tai nạn hạt nhân cần được phân loại và cấu trúc. Việc xây dựng cấu trúc sẽ trở nên thách thức nếu không được tiến hành cùng với việc xem xét các kinh nghiệm của những người đã tham gia vào các vụ tai nạn. Để hỗ trợ cho các hoạt động này, IAEA đóng vai trò hàng đầu trong việc hỗ trợ phát triển một hệ thống tổ chức kiến thức và nguyên tắc phân loại cho lĩnh vực kiến thức tai nạn hạt nhân mà các tổ chức hạt nhân của các quốc gia thành viên có thể thực hiện và áp dụng. Ấn phẩm này nhằm hỗ trợ hoạt động của quốc gia thành viên trong việc quản lý kiến thức từ các tai nạn hạt nhân nghiêm trọng, cung cấp một mô tả các tính năng của hệ thống tổ chức kiến thức, thông tin về nguyên tắc phân loại của hệ thống được xây dựng, và các chi tiết về phương pháp tổ chức kiến thức trong lĩnh vực này.
Bản điện tử: 
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10798/Nuclear-Accident-Knowledge-Taxonomy
Tin bài khác
Online: 21
Số lượt truy cập: 6902538
Lên đầu trang
SSL