Ấn phẩm mới của IAEA: Quản lý tri thức và việc thực hiện trong các tổ chức hạt nhân
13:01 12/05/2016: IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Quản lý tri thức và việc thực hiện trong các tổ chức hạt nhân (Knowledge Management and Its Implementation in Nuclear Organizations. IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-6.10).

Các hoạt động quản lý tri thức hạt nhân của IAEA cung cấp các hướng dẫn trong lĩnh vực quản lý tri thức và hỗ trợ trong việc chuyển giao và bảo tồn tri thức, trao đổi thông tin, thiết lập, hỗ trợ các mạng lưới hợp tác và trong việc đào tạo thế hệ kế tiếp các chuyên gia hạt nhân. Ấn phẩm công bố những thực hành tốt nhất và các kinh nghiệm dựa trên các chương trình thăm quan hỗ trợ quản lý tri thức được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia của IAEA trong giai đoạn 2005-2013. Những chuyến thăm quan này tới các tổ chức khác nhau bao gồm NMĐHN, cơ quan pháp quy, các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các trường đại học có liên quan. Dựa vào hồ sơ của các chuyến thăm quan, mục đích của ấn phẩm này cũng là để cung cấp thông tin phản hồi và các khuyến cáo nhằm phát triển các công cụ đánh giá và các tổ chức tham gia để cải tiến các chuyến thăm quan hỗ trợ trong tương lai.
Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10849/Knowledge-Management-and-Its-Implementation-in-Nuclear-Organizations
Tin bài khác
Online: 16
Số lượt truy cập: 6902396
Lên đầu trang
SSL