Ấn phẩm mới của IAEA: Chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp bức xạ hoặc hạt nhân
10:10 22/01/2016: IAEA vừa xuất bản ấn phẩm mới: Chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp bức xạ hoặc hạt nhân (Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 7).
Ấn phẩm này, đồng tài trợ bởi FAO, IAEA, ICAO, ILO, IMO, INTERPOL, OECD / NEA, PAHO, CTBTO, UNEP, OCHA, WHO và WMO, là bản mới thiết lập các yêu cầu để chuẩn bị và ứng phó với tình trạng khẩn cấp bức xạ hoặc hạt nhân có tính đến các kinh nghiệm và phát triển mới nhất trong lĩnh vực này. Ấn phẩm thay thế bản trước đó về các yêu cầu an toàn cho việc chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp, Safety Standards Series No. GS-R-2, được xuất bản vào năm 2002. Ấn phẩm đưa ra các yêu cầu đối với việc đảm bảo ở một mức độ phù hợp việc chuẩn bị và ứng phó cho một trường hợp khẩn cấp bức xạ hoặc hạt nhân, do bất kỳ nguyên nhân nào. Những yêu cầu an toàn này sẽ được sử dụng bởi chính phủ, các tổ chức ứng phó khẩn cấp, cơ quan có thẩm quyền khác ở cấp khu vực, trung ương và địa phương; các tổ chức vận hành và cơ quan pháp quy cũng như các tổ chức quốc tế có liên quan.
Bản điện tử:
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10905/Preparedness-and-Response-for-a-Nuclear-or-Radiological-Emergency
LA, theo IAEA
 
Tin bài khác
Online: 8
Số lượt truy cập: 6902343
Lên đầu trang
SSL