Ấn phẩm Sự phát triển của Công nghệ Giám định hạt nhân: Chống lại mối nguy hại từ nguồn phóng xạ không được kiểm soát
11:11 17/11/2015: IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Sự phát triển của Công nghệ Giám định hạt nhân: Chống lại mối nguy hại từ nguồn phóng xạ không được kiểm soát (Advances in Nuclear Forensics: Countering the Evolving Threat of Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control, Summary of an international conference)
Đây là ấn phẩm của một hội nghị quốc tế đầu tiên dành riêng cho công nghệ giám định hạt nhân. Các chuyên gia, các quan chức cấp cao và các nhà hoạch định chính sách đến từ hơn 76 quốc gia thành viên và 8 tổ chức đã tham dự sự kiện này. Hội nghị công nhận vai trò quan trọng của công nghệ giám định hạt nhân như là một phần của cơ sở hạ tầng an ninh hạt nhân bao gồm việc hỗ trợ điều tra thực thi pháp luật và đánh giá lỗ hổng an ninh hạt nhân. Tài liệu cung cấp một văn bản tóm tắt các kết luận, kết quả hội nghị cũng như đưa ra các văn bản khoa học có tính xây dựng. Tài liệu cũng đưa vào các bài học giá trị liên quan đến việc áp công nghệ giám định hạt nhân, cơ chế để tăng cường năng lực giám định hạt nhân nhằm đảm bảo việc thực thi và tính bền vững, cũng như đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hợp tác khu vực trong công nghệ giám định hạt nhân nhằm tăng cường vai trò của IAEA trong việc cung cấp hỗ trợ giám định hạt nhân cho các quốc gia theo yêu cầu.
VH-Theo IAEA
Tin bài khác
Online: 21
Số lượt truy cập: 6902549
Lên đầu trang
SSL