Ấn phẩm Tai nạn hạt nhân Fukushima Daiichi
09:09 16/09/2015: IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Tai nạn hạt nhân Fukushima Daiichi (The Fukushima Daiichi Accident). Tai nạn hạt nhân Fukushima Daiichi bao gồm một Báo cáo của Tổng Giám đốc IAEA và 5 tập về kỹ thuật.
Đây là kết quả của sự nỗ lực phối hợp quốc tế trên phạm vi rộng với sự tham gia của 5 tổ công tác gồm 180 chuyên gia từ 42 nước thành viên có và không có chương trình điện hạt nhân và một số cơ quan quốc tế. Tai nạn hạt nhân Fukushima Daiichi cung cấp các thông tin mô tả về tai nạn, nguyên nhân, tiến triển và hậu quả, dựa trên đánh giá dữ liệu và thông tin từ rất nhiều nguồn có tại thời điểm viết.

Ấn phẩm này sẽ được sử dụng bởi các cơ quan có thẩm quyền của các nước thành viên, các tổ chức quốc tế, các cơ quan pháp quy hạt nhân, các tổ chức vận hành nhà máy điện hạt nhân, các nhà thiết kế các cơ sở hạt nhân và các chuyên gia khác trong các lĩnh vực liên quan đến điện hạt nhân cũng như công chúng.
Bộ này gồm 6 phần in và 5 đĩa CD đi kèm.
Nội dung: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Phần Kỹ thuật 1/5, Mô tả và bối cảnh Tai nạn, Phần Kỹ thuật 2/5, Đánh giá an toàn, Phần Kỹ thuật 3/5, Chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp, Phần Kỹ thuật 4/5, Hậu quả bức xạ, Phần Kỹ thuật 5/5, Khôi phục sau tai nạn, Phụ lục.
Báo cáo của Tổng Giám đốc ngoài bản tiếng Anh còn có bản tiếng Ả rập, Trung Quốc, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Nhật.
Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10962/The-Fukushima-Daiichi-Accident.
LA, theo IAEA
 
Tin bài khác
Online: 17
Số lượt truy cập: 6902354
Lên đầu trang
SSL