2 Ấn phẩm mới của IAEA: Tập bản đồ PET/CT và Phương pháp thông tin nguy cơ đối với các biện pháp an ninh hạt nhân cho các vật liệu hạt nhân và vật liệu phóng xạ khác ngoài kiểm soát
14:02 13/07/2015:
Tập bản đồ PET/CT: Cuốn sổ tay trong chụp hình ảnh ung thư (Clinical PET/CT Atlas, IAEA Human Health Series No. 32)
Chụp cắt lớp phát xạ positron/chụp cắt lớp vi tính kết hợp (PET/CT) đã phát triển nhanh kể từ khi được đưa vào vào thị trường thương mại từ hơn một thập kỷ nay. Hiện là một quy trình quan trọng, đặc biệt trong chụp hình ảnh ung thư. Trong những năm gần đây, PET/CT đã có tác động đáng kể về chẩn đoán, lập kế hoạch điều trị, staging, điều trị, theo dõi đáp ứng của cơ thể đối với điều trị do đó đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc bệnh nhân ung thư. Độ nhạy cao từ thành phần PET và đặc trưng của thành phần CT cung cấp cho phương thức chụp ảnh ghép  này những đặc tính duy nhất làm cho PET/CT, sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, trở thành một trong những phương thức chụp phát triển nhanh nhất trên toàn thế giới. Ấn phẩm này kết hợp hơn 90 trường hợp toàn diện bao gồm tất cả các chỉ dẫn chính của fluorodeoxyglucose (18F-FDG)-PET/CT cũng như một số trường hợp của chất đánh dấu đặc biệt liên quan đến điều trị. Các trường hợp này cung cấp một cái nhìn tổng quan về một bệnh cụ thể trông như thế nào trong PET/CT, các mô hình điển hình của sự phát tán của bệnh cũng như những nguy hiểm có khả năng và các điểm cần thiết để giảng dạy. Tập bản đồ PET/CT này sẽ cho phép các chuyên gia liên quan đến chụp PET/CT nắm được sự đa dạng của việc chụp ung thư bằng cách cung cấp các tập giảng dạy liên quan đến điều trị về hiệu quả và chất lượng chẩn đoán của chụp FDG-PET/CT trong các ứng dụng thông thường.
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10737/Clinical-PET-CT-Atlas-A-Casebook-of-Imaging-in-Oncology
Phương pháp thông tin nguy cơ đối với các biện pháp an ninh hạt nhân cho các vật liệu hạt nhân và vật liệu phóng xạ khác ngoài kiểm soát (Risk Informed Approach for Nuclear Security Measures for Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control, IAEA Nuclear Security Series No. 24-G).
Ấn phẩm này cung cấp hướng dẫn cho các Quốc gia để phát triển cho một phương pháp thông báo nguy cơ và tiến hành đánh giá mối đe dọa và nguy cơ làm cơ sở cho thiết kế và triển khai hệ thống an ninh hạt nhân bền vững và các biện pháp để phòng ngừa, phát hiện, và ứng phó với các hành vi phạm tội và trái phép có chủ ý liên quan đến vật liệu hạt nhân và vật liệu phóng xạ khác ngoài kiểm soát. Ấn phẩm mô tả các khái niệm và phương pháp luận cho một phương pháp thông tin nguy cơ, bao gồm xác định và đánh giá các mối đe dọa, mục tiêu, và hậu quả có thể có; mối đe dọa và các phương pháp đánh giá rủi ro và việc sử dụng các phương pháp thông tin nguy cơ slàm cơ sở để thông tin việc phát triển và thực hiện các hệ thống và biện pháp an ninh hạt nhân. Ấn phẩm là một Hướng dẫn thực hiện trong các tập báo cáo về an ninh hạt nhân của  IAEA và được dành cho các nhà hoạch định chính sách quốc gia, các cơ quan thực thi pháp luật và các chuyên gia từ các cơ quan có thẩm quyền và các tổ chức khác có liên quan tham gia vào việc thiết lập, thực hiện, duy trì hoặc phát triển bền vững các hệ thống và biện pháp an ninh hạt nhân liên quan đến vật liệu hạt nhân và vật liệu phóng xạ khác ngoài kiểm soát.
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10677/Risk-Informed-Approach-for-Nuclear-Security-Measures-for-Nuclear-and-Other-Radioactive-Material-out-of-Regulatory-Control
LA, theo IAEA
 
Tin bài khác
Online: 16
Số lượt truy cập: 6902405
Lên đầu trang
SSL