Danh sách các đơn vị thực hiện dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử được Cục ATBXHN cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ
10:10 04/06/2014:
 1. Các cơ sở thực hiện dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

 2. Các đơn vị thực hiện dịch vụ đọ liều cá nhân

 3. Các đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ

 4. Các đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế

 5. Các đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm xạ


 
Online: 28
Số lượt truy cập: 6916845
Lên đầu trang
SSL