Hướng dẫn hồ sơ cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo ATBX, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT và dịch vụ khác
10:10 03/06/2014:

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký thực hiện dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ: Tải về
 
2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký thực hiện dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT khác (ngoài trừ đào tạo ATBX): Tải về

3. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT: Tải về
 

Online: 18
Số lượt truy cập: 6916800
Lên đầu trang
SSL