Giấy phép làm công việc bức xạ đặc biệt
00:12 01/11/2005: Danh sách các cá nhân được cấp giấy phép làm công việc bức xạ đặc biệt trong năm 2005

Ký hiệu GP

Họ và tên

Đơn vị công tác

Ngày cấp

34/GP-BKHCN

Trần Văn Thư

Cty TNHH Dịch vụ thử không phá huỷ

12/1/2005

64/GP-BKHCN

Nguyễn Tuấn Anh

Cty TNHH Dịch vụ thử không phá huỷ

17/1/2005

841/GP-BKHCN

Nguyễn Phú Thái

Viện nghiên cứu cơ khí

15/4/2005

890/GP-BKHCN

Nguyễn Văn Kiết

Cty Cổ phần chiếu xạ Bình Dương

25/4/2005

891/GP-BKHCN

Trần Thư Phương

Cty Cổ phần chiếu xạ Bình Dương

25/4/2005

892/GP-BKHCN

Nguyễn Văn Quốc

Cty Cổ phần chiếu xạ Bình Dương

25/4/2005

893/GP-BKHCN

Trần Văn Hoàng

Cty Cổ phần chiếu xạ Bình Dương

25/4/2005

1402/GP-BKHCN

Phan Văn Dân

Bệnh viện 103

03/6/2005

1403/GP-BKHCN

Nguyễn Danh Thanh

Bệnh viện 103

03/6/2005

1842/GP-BKHCN

Nguyễn Văn Tiến

Bệnh viện Trung ương Huế

25/7/2005

1918/GP-BKHCN

Phạm Viết Thơm

TT Nghiên cứu và Triển khai CNBX

03/8/2005

1919/GP-BKHCN

Ngô Phú Triệu

TT Nghiên cứu và Triển khai CNBX

03/8/2005

1920/GP-BKHCN

Nguyễn Hiếu Dũng

TT Nghiên cứu và Triển khai CNBX

03/8/2005

1921/GP-BKHCN

Nguyễn Đức Hoà

TT Nghiên cứu và Triển khai CNBX

03/8/2005

1922/GP-BKHCN

Trần Văn Hùng

TT Nghiên cứu và Triển khai CNBX

03/8/2005

1923/GP-BKHCN

Hoàng Công Bằng

TT Nghiên cứu và Triển khai CNBX

03/8/2005

2299/GP-BKHCN

Nguyễn Khánh Toàn

TT Nghiên cứu và Triển khai CNBX

01/9/2005

2300/GP-BKHCN

Lê Minh Tuấn

TT Nghiên cứu và Triển khai CNBX

01/9/2005

2301/GP-BKHCN

Lương Hữu Long

TT Nghiên cứu và Triển khai CNBX

01/9/2005

2304/GP-BKHCN

Nguyễn Tiến Nghiêm

TT Nghiên cứu và Triển khai CNBX

01/9/2005

2303/GP-BKHCN

Nguyễn Quang Dũng

Cty Công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu

01/9/2005

2302/GP-BKHCN

Đào Mạnh Cường

Cty Công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu

01/9/2005

11/GP-ATBXHN

Phan Văn Lình

Trường Đại học Y khoa Huế

26/9/2005

12/GP-ATBXHN

Nguyễn Công Quỳnh

Trường Đại học Y khoa Huế

26/9/2005

13/GP-ATBXHN

Đặng Sĩ Tín

Trường Đại học Y khoa Huế

26/9/2005

14/GP-ATBXHN

Phùng Hướng

Trường Đại học Y khoa Huế

26/9/2005

15/GP-ATBXHN

Trần Đức Thái

Trường Đại học Y khoa Huế

26/9/2005

16/GP-ATBXHN

Trần Đình Bình

Trường Đại học Y khoa Huế

26/9/2005

 

Online: 6
Số lượt truy cập: 8058638
Lên đầu trang
SSL