Mẫu báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ năm 2014.
16:04 13/01/2015:
1. Mẫu dành cho cơ sở xạ trị. Click tải file tại đây!
2. Mẫu dành cho cơ sở y học hạt nhân. Click tải file tại đây!
3. Mẫu dành cho cơ sở chiếu xạ công nghiệp. Click tải file tại đây!
4. Mẫu dành cho cơ sở chụp ảnh phóng xạ công nghiệp. Click tải file tại đây!
5. Mẫu dành cho cơ sở sử dụng thiết bị đo trong công nghiệp. Click tải file tại đây!
6. Mẫu dành cho cơ sở xuất nhập khẩu nguồn. Click tải file tại đây!
7. Mẫu dành cho cơ sở nghiên cứu đào tạo. Click tải file tại đây!
8. Mẫu dành cho cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ. Click tải file tại đây!
9. Mẫu dành cho cơ sở làm dịch vụ lưu kho nguồn phóng xạ. Click tải file tại đây!
10. Mẫu dành cho cơ sở vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. Click tải file tại đây!
11. Mẫu báo cáo đối với các tổ chức hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử được Cục ATBXHN cấp Giấy đăng ký. Click tải file tại đây!
Online: 29
Số lượt truy cập: 7788442
Lên đầu trang
SSL