Ấn phẩm mới của IAEA: Justification of Practices, Including Non-medical Human Imaging
00:12 17/11/2014: IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Justification of Practices, Including Non-medical Human Imaging, (IAEA Safety Standards Series No. GSG-5). Hướng dẫn an toàn này được xây dựng để giúp chính phủ và cơ quan pháp quy trong việc đánh giá các đề xuất đặc biệt thách thức để sử dụng bức xạ; đặc biệt trong soi chiếu người vì các mục đích ngoài mục đích chuẩn đoán y tế, điều trị y tế hoặc nghiên cứu y sinh, như đối với soi chiếu an ninh tại sân bay.

Cuốn này bổ sung cho Hướng dẫn an toàn về kiểm soát pháp quy các nguồn bức xạ của IAEA. Cuốn này cung cấp hướng dẫn cho chính phủ và cơ quan pháp quy về các thành tố cần được xem xét và quy trình cần được áp dụng trong xác định liệu việc đưa vào một loại hoạt động đặc biệt có cần chứng minh.

Cuốn này cũng được dùng để hỗ trợ trong quá trình ra quyết định khi đối mặt với một nhu cầu hay một yêu cầu cấp phép một loại hoạt động mới hoặc một nhu cầu đánh giá luận chứng của các loại hoạt động đã được thiết lập.

Ấn phẩm này cũng cung cấp một vài hướng dẫn cho những người muốn chứng minh cho chính phủ hay cơ quan pháp quy về một loại hoạt động cụ thể.

Tin bài khác
Online: 16
Số lượt truy cập: 6902395
Lên đầu trang
SSL