Ấn phẩm mới của IAEA: Options to Enhance Proliferation Resistance of Innovative Small and Medium Sized Reactors
00:12 27/06/2014: IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Các lựa chọn để tăng cường chống phổ biến của các lò cải tiến cỡ nhỏ và trung bình (Options to Enhance Proliferation Resistance of Innovative Small and Medium Sized Reactors, IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-1.11). Ấn phẩm cung cấp các nghiên cứu cụ thể về khả năng chống phổ biến và thanh sát đối với các lò cải tiến cỡ nhỏ và trung bình (SMRs).

Ấn phẩm mô tả các phân tích khung qua việc so sánh và làm hài hoà các phương pháp đánh giá của các lò phản ứng hạt nhân cải tiến và chu trình nhiên liệu của Dự án quốc tế về lò phản ứng hạt nhân cải tiến và các chu trình nhiên liệu (INPRO) và Diễn đàn quốc tế về lò thế hệ IV (GIF), xác định việc đánh giá khả năng chống phổ biến và thanh sát bằng cách tiếp cận thiết kế và giới thiệu tình hình thực hiện hiện nay các biện pháp chống phổ biến trong các SMRs cải tiến. Phần mục lục bao gồm các ví dụ về một quy trình hỗ trợ phân tích của một cơ sở về tình hình thanh sát trong hỗ trợ thanh sát bởi thiết kế, và một mẫu liệt kê các thông tin thiết kế cần thiết liên quan đến chống phổ biến. Giới thiệu chung về thiết kế SMR và các hoạt động phát triển và triển vọng quốc gia của các nước cũng được đưa ra.

Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10559/Options-to-Enhance-Proliferation-Resistance-of-Innovative-Small-and-Medium-Sized-Reactors

Tin bài khác
Online: 21
Số lượt truy cập: 6902540
Lên đầu trang
SSL