Ấn phẩm mới của IAEA: Managing Environmental Impact Assessment for Construction and Operation in New Nuclear Power Programmes
00:12 27/05/2014: IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Quản lý đánh giá tác động môi trường đối với xây dựng và vận hành trong các chương trình điện hạt nhân mới (Nuclear Energy Series No. NG-T-3.11). Ấn phẩm cung cấp một phương pháp tiếp cận toàn diện về bảo vệ môi trường trong các chương trình điện hạt nhân mới.

Ấn phẩm mô tả các quy trình Đánh giá tác động môi trường (EIA), sử dụng EIA sau, và hạ tầng cần thiết cho các quy trình này. Giả định là một nước thành viên mới bắt đầu một chương trình như vậy đã có một khung pháp quy về môi trường, có thể không được xây dựng cho điện hạt nhân nhưng cho các dự án công nghiệp, do đó nhấn mạnh đến các khía cạnh môi trường chỉ liên quan đến một dự án nhà máy điện hạt nhân. Ấn phẩm được dành cho các nhà quản lý cấp cao, quản lý dự án hoặc điều phối viên và các chuyên gia kỹ thuật của các cơ quan chính phủ bao gồm cơ quan pháp quy, cơ quan vận hành và các tổ chức hỗ trợ và các đơn vị khác liên quan đến các vấn đề môi trường.

Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10391/Managing-Environmental-Impact-Assessment-for-Construction-and-Operation-in-New-Nuclear-Power-Programmes

Tin bài khác
Online: 20
Số lượt truy cập: 6902506
Lên đầu trang
SSL