Ấn phẩm mới của IAEA: Development and Applications of Residual Stress Measurements Using Neutron Beams
00:12 20/05/2014: Ấn phẩm vừa mới được xuất bản của IAEA, Phát triển và ứng dụng các phép đo ứng suất dư sử dụng chùm nơtron (Technical Reports Series No. 477), giới thiệu một cái nhìn tổng quát về các nguyên tắc cơ bản, yêu cầu, chuẩn bị, thiết kế, thực hiện và tiêu chuẩn hoá các phép đo ứng suất dư sử dụng chùm nơtron.

Ấn phẩm đề cập đến các kỹ thuật thực nghiệm, thiết bị và dụng cụ kết hợp, lắp đặt và hiệu chuẩn, kiểm soát và thu thập dữ liệu. Có một chương riêng dành cho phân tích và thể hiện dữ liệu. Ở phần cuối, tài liệu này cung cấp một số ví dụ, ứng dụng các phép đo ứng suất dư cũng như các xu hướng phát triển và sử dụng kỹ thuật này. Ấn phẩm là một nguồn hữu ích và đầy đủ cho cộng đồng những người sử dụng chùm nơtron bao gồm cả các đối tác trong lĩnh vực hàn lâm và công nghiệp. Ấn phẩm có thể được dùng như một cuốn giới thiệu cho những nghiên cứu trẻ và sinh viên mới tốt nghiệp cũng như các hướng dẫn cho những người thực hiện hoặc lên kế hoạch thực hiện/hiện đại hoá cơ sở của họ đối với việc đo ứng suất dư. Cuối cùng, ấn phẩm này giới thiệu các chùm nơtron như một công cụ hữu ích để thực hiện các phép đo ứng suất dư cả cho nghiên cứu cơ bản và nhiều ứng dụng khác.

Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10506/Development-and-Applications-of-Residual-Stress-Measurements-Using-Neutron-Beams

Tin bài khác
Online: 16
Số lượt truy cập: 6902451
Lên đầu trang
SSL