Giới thiệu 3 ấn phẩm mới của IAEA
00:12 10/04/2014: Đầu năm 2014, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã xuất bản 3 ấn phẩm mới: Đo liều trong X-quang chẩn đoán đối với bệnh nhi (Dosimetry in Diagnostic Radiology for Paediatric Patients, IAEA Human Health Series No. 24), Cơ sở xử lý chất thải phóng xạ gần bề mặt (Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA Safety Standards Series No. SSG-29), Bài học kinh nghiệm từ các chương trình tẩy xạ môi trường (Lessons Learned from Environmental Remediation Programmes, IAEA Nuclear Energy Series No. NW-T-3.6).

Đo liều trong X-quang chẩn đoán đối với bệnh nhi (Dosimetry in Diagnostic Radiology for Paediatric Patients, IAEA Human Health Series No. 24)

Ấn phẩm này, dựa trên một dự án nghiên cứu phối hợp của IAEA, cung cấp
các khuyến cáo cụ thể để đo và giải thích liều bức xạ đối với trẻ em nhận được từ các lần kiểm tra  X-quang. Ấn phẩm này bổ sung cho Đo liều trong X-quang chẩn đoán: Quy tắc thực hành (Báo cáo kỹ thuật số 457) và mở rộng thêm về các phương pháp đo liều trong môi trường lâm sàng cần thiết cho bệnh nhi. Ấn phẩm bao gồm các phương pháp đo liều cho chụp X quang, huỳnh quang và chụp cắt lớp vi tính nói chung cho cả đo phantom và đo bệnh nhân. Chi tiết về các chiến lược kiểm tra liều có tính đến kích thước của trẻ em và làm thế nào các kết quả kiểm tra như vậy có thể được sử dụng để chỉ ra hoặc có liên quan đến mức tham chiếu chẩn đoán. Ảnh hưởng của bức xạ đến trẻ em cũng được xem xét, như là những yếu tố liên quan đến việc quản lý liều trẻ em trong môi trường lâm sàng.  

Bản điện tử:

http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/8965/Dosimetry-in-Diagnostic-Radiology-for-Paediatric-Patients

Cơ sở xử lý chất thải phóng xạ gần bề mặt (Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA Safety Standards Series No. SSG-29)

Hướng dẫn an toàn này cung cấp các khuyến cáo về làm thế nào để đáp ứng các yêu cầu an toàn trong  xử lý chất thải phóng xạ. Chủ yếu đề cập đến xử lý chất thải phóng xạ rắn bằng cách đặt tại các cơ sở được chỉ định trên hoặc gần bề mặt đất. Hướng dẫn an toàn này cung cấp hướng dẫn về phát triển, vận hành và đóng cửa, và các hướng dẫn về kiểm soát pháp quy các cơ sở xử lý gần bề mặt, phù hợp cho việc xử lý chất thải mức rất thấp và thấp. Hướng dẫn an toàn cung cấp hướng dẫn về một loạt các phương pháp xử lý, bao gồm cả đặt chất thải phóng xạ rắn trong hầm, trong các cấu trúc thiết kế trên mặt đất, trong các cấu trúc dưới mặt đất và trong hang đá, hầm và đường hầm đào ở độ sâu để vài chục mét dưới lòng đất. Đối tượng sử dụng chủ yếu là những người tham gia vào phát triển chính sách, kiểm soát pháp quy, phát triển và hoạt động của cơ sở xử lý gần bề mặt.

 

Bản điện tử:

http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10567/Near-Surface-Disposal-Facilities-for-Radioactive-Waste

Bài học kinh nghiệm từ các chương trình tẩy xạ môi trường (Lessons Learned from Environmental Remediation Programmes, IAEA Nuclear Energy Series No. NW-T-3.6)

Tẩy xạ môi trường đang được thực hiện tại các nước thành viên IAEA ở những tốc độ khác nhau. Đã có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn từ khắp nơi trên thế giới vì các cơ sở hạt nhân và liên quan đóng cửa và đến giai đoạn ngừng hoạt động và xử lý môi trường. Phương pháp tiếp cận và công nghệ xử lý đã được phát triển để giải quyết các tình huống xử lý khác nhau và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa điểm. Các phương pháp và công nghệ cũng đã được tiếp tục điều chỉnh theo quy mô dự án hoặc là tương đối nhỏ hoặc phạm vi rộng. Ấn phẩm này được thiết kế để thu lại một phần kinh nghiệm và cung cấp cho các nước thành viên IAEA, để họ có thể được hưởng lợi từ các kiến thức hiện có khi lập kế hoạch và thực hiện các chương trình tẩy xạ.

 

Bản điện tử:

http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10509/Lessons-Learned-from-Environmental-Remediation-Programmes

Tin bài khác
Online: 14
Số lượt truy cập: 6902515
Lên đầu trang
SSL