Phân biệt tai nạn hạt nhân và sự cố hạt nhân như thế nào?
00:12 30/09/2005: Để công chúng hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của một sự kiện hạt nhân, người ta sử dụng Thang phân loại sự kiện hạt nhân quốc tế (INES) để thông báo, đánh giá sự kiện.

Trong thang phân loại INES, các sự kiện hạt nhân được đánh số theo mức độ an toàn  bắt đầu từ 0 đến 7, kèm theo là các giải thích để làm rõ các thuật ngữ dùng trong các sự kiện khác nhau.

Bảng INES được áp dụng cho mọi cơ sở hạt nhân, như các cơ sở xử lý nhiên liệu, các cơ sở quân sự, các nhà máy điện hạt nhân... Thang INES cũng giống như bảng chia độ Richter trong phân loại động đất.

Theo cách phân chia của thang INES, một sự hư hỏng gọi là lớn của lò phản ứng trong nhà máy điện hạt nhân cách xa một dặm có thể chỉ là hư hỏng máy phát. Ở những trường hợp như vậy, thì có thể không cần gọi là một sự cố để tránh gây lo lắng và quan tâm quá mức cần thiết. Điều quan trọng là khi có sự cố, mọi cảnh báo đưa ra phải tin cậy, được tôn trọng, để không có những hậu quả tăng nặng đáng tiếc xảy ra.

Mức 0 - Sự khác biệt chút ít: Không đáng kể về an toàn

Mức 1 - Bất thường: Vượt quá chế độ vận hành được phép

Mức 2 - Sự cố: Nhiễm xạ lan truyền đáng kể / Công nhân bị nhiễm xạ quá liều

Mức 3 - Sự cố nghiêm trọng: Nhiễm xạ lan truyền nặng / Ảnh hưởng nặng đến sức khoẻ công nhân

Mức 4 - Tai nạn không gây hậu quả đáng kể ra ngoài: Vùng hoạt lò phản ứng / các lớp bảo vệ bị hư hại đáng kể / công nhân bị nhiễm xạ nguy kịch / hoặc dân chúng bị nhiễm xạ ở mức giới hạn quy định

Mức 5 - Tai nạn gây hậu quả ra ngoài cơ sở: Vùng hoạt lò phản ứng / các lớp bảo vệ bị hư hại nghiêm trọng / hoặc thoát phóng xạ ra ngoài cơ sở ở mức hạn chế: cần thực hiện một phần các biện pháp khắc phục đã dự kiến

Mức 6 - Tai nạn nghiêm trọng: Thoát phóng xạ ra ngoài cơ sở ở mức đáng kể: cần thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục đã dự kiến

Mức 7 - Tai nạn rất nghiêm trọng: Thoát phóng xạ nhiều: ảnh hưởng sức khoẻ và môi trường ở phạm vi rộng

Ví dụ: Tai nạn Chernobyl ở Liên Xô cũ (nay thuộc Ukraine), năm 1986, được đánh giá ở mức 7; tai nạn ở nhà máy điện hạt nhân Tree Mile Island ở Mỹ, năm 1979, được đánh giá ở mức 5.

Lê Hoa

Online: 21
Số lượt truy cập: 6990440
Lên đầu trang
SSL