Xạ trị trong chữa bệnh ung thư: ấn phẩm mới của IAEA

Một ấn phẩm của IAEA vừa được xuất bản trong tháng này - Xạ trị trong chữa bệnh bệnh ung thư: Đối mặt với thách thức toàn cầu - trình bày tổng quan những vấn đề chính liên quan đến lập kế hoạch và tiến hành xạ trị, bao gồm cả sự hỗ trợ của IAEA trong các nỗ lực toàn cầu để tăng cường chữa...
3 ấn phẩm mới của IAEA

IAEA vừa xuất bản 3 ấn phẩm mới: Các văn bản giải thích các công ước về bồi thường thiệt hại hạt nhân, Đảm bảo hệ thống an toàn hạt nhân quốc gia – tăng cường thể chế theo chiều sâu và Lập kế hoạch chiến lược cho lò phản ứng nghiên cứu.
IAEA xuất bản Tập san về An ninh hạt nhân: Các cam kết và hành động

Đây là Tập san số cuối cùng trong năm 2016 của IAEA.
Một số văn bản ban hành trong năm 2016

Trong năm 2016 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành 4 thông tư sau đây:
Phiên bản mới Sách đỏ về urani được công bố

"Sách đỏ", phiên bản thứ 26, được coi là một tài liệu tham khảo trên toàn thế giới về urani, được Cơ quan Năng lượng hạt nhân (NEA) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cùng nhau xây dựng, mới được công bố.
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Thực hiện quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật). Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức...
Ấn phẩm mới của IAEA về Tiêu chí nồng độ hoạt độ nuclit phóng xạ đối với thực phẩm và nước uống

Một ấn phẩm mới của IAEA tập hợp các dữ liệu về mức độ chấp nhận của nuclit phóng xạ trong thực phẩm và nước uống sẽ tạo cơ sở cho việc phát triển một hệ thống toàn cầu hài hoà trong những năm tới.
Chương trình quản lý tai nạn nghiêm trọng cho các nhà máy điện hạt nhân

Án phẩm của IAEA: Chương trình quản lý tai nạn nghiêm trọng cho các nhà máy điện hạt nhân (Severe Accident Management Programmes for Nuclear Power Plants- IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.15)
Ấn phẩm mới của IAEA

IAEA vừa xuất bản hai ấn phẩm mới: Hướng dẫn thực hiện xạ hình tưới máu cơ tim bằng công nghệ chụp SPECT (Nuclear Cardiology: Guidance on the Implementation of SPECT Myocardial Perfusion Imaging-IAEA Human Health Series No. 23) và Bản Hướng dẫn kỹ thuật cung cấp và chuỗi cung ứng trong hỗ trợ hoạt động và bảo trì cơ sở hạt...
Lịch sử phát triển và tương lai của lò phản ứng nghiên cứu TRIGA

Ấn phẩm của IAEA: Lịch sử phát triển và tương lai của lò phản ứng nghiên cứu TRIGA (History, Development and Future of TRIGA Research Reactors - Technical Reports Series No. 482)
Ấn phẩm mới của IAEA

IAEA vừa xuất bản hai ấn phẩm mới: Điện hạt nhân và phát triển bền vững (Nuclear Power and Sustainable Development ) và Năng lượng, điện và điện hạt nhân ước tính cho giai đoạn đến năm 2050 (Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050 )
Điện hạt nhân và phát triển bền vững

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Điện hạt nhân và phát triển bền vững (Nuclear Power and Sustainable Development)
 1   2   3   4   5   button   button 
Online: 57
Số lượt truy cập: 4100895