IAEA vừa công bố Hồ sơ điện hạt nhân quốc gia năm 2017
16:04 28/03/2018: Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vừa công bố Hồ sơ điện hạt nhân quốc gia (CNPP) 2017, cung cấp tư liệu về tình trạng và sự phát triển các chương trình điện hạt nhân trên toàn thế giới tính đến cuối năm 2017.
Ấn phẩm này tổng hợp các khía cạnh về tổ chức và công nghiệp của các chương trình điện hạt nhân, bao gồm cả thông tin về khuôn khổ pháp luật, pháp quy và quốc tế có liên quan tại 50 quốc gia, trong đó có 30 quốc gia hiện đang vận hành các nhà máy điện hạt nhân và 20 quốc gia đã có hoặc có kế hoạch phát triển điện hạt nhân.
Điện hạt nhân hiện cung cấp khoảng 11% điện năng của thế giới. Trong đó, 12 quốc gia đang cung cấp tối thiểu  30% sản lượng điện quốc gia bằng nguồn điện hạt nhân. Tính đến cuối năm 2017, trên thế giới hiện có 449 lò phản ứng hạt nhân hoạt động tại 30 quốc gia, trong đó 56 lò khác đang được xây dựng ở 15 quốc gia.
Các lò đang xây dựng: trong số 56 lò đang xây dựng trên toàn thế giới, châu Á chiếm 39 lò
Ông Pal Vincze, Trưởng bộ phận công trình điện hạt nhân của IAEA, cho biết "Ấn phẩm này là nguồn cung cấp quan trọng không chỉ cho các nhà nghiên cứu, mà còn cho các nhà hoạch định chính sách và công chúng nói chung. "Đây là một trong số ít các hướng đi mà qua đó các quốc gia thành viên có thể cung cấp thông tin về các chính sách năng lượng, kinh tế và pháp quy nhằm thúc đẩy tính minh bạch của các chương trình điện hạt nhân của quốc gia mình thông qua một ấn phẩm được điều phối và hiệu đính."
Hồ sơ này cung cấp một cái nhìn tổng quan mô tả tình hình chung về kinh tế, năng lượng và điện năng ở mỗi quốc gia, cùng với lĩnh vực điện hạt nhân. Dữ liệu thống kê về các hoạt động của nhà máy hạt nhân, sử dụng năng lượng và điện năng được lấy từ các đóng góp của quốc gia thành viên cũng như các cơ sở dữ liệu của IAEA và Các chỉ số phát triển thế giới của Ngân hàng Thế giới.
Ấn bản năm 2017 chỉ ra các hoạt động và tóm lược chương trình điện hạt nhân tại 30 quốc gia, trong đó 14 nước đang tích cực mở rộng và 6 nước khác xem xét khả năng mở rộng chương trình của mình. Hai nước mới có kế hoạch bắt đầu vận hành lò phản ứng hạt nhân đầu tiên vào năm 2018: Bêlarut và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất.
"Năng lượng hạt nhân vẫn là một lựa chọn quan trọng đối với nhiều quốc gia để cải thiện an ninh năng lượng, giảm tác động của giá nhiên liệu hoá thạch và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí", Hội nghị cấp Bộ trưởng về Điện hạt nhân của IAEA trong thế kỷ 21 đã công nhận.
Ấn bản này có thể tải về theo đường dẫn sau: https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-releases-country-nuclear-power-profiles-2017
 LA, Cục ATBXHN- theo IAEA
Tin bài khác
Online: MDB2 Error: unknown error
Số lượt truy cập: 5041897