Ấn phẩm mới của IAEA: Sản xuất đồng vị Technetium-99m bằng máy Cyclotron
16:04 25/07/2017: IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Sản xuất đồng vị Technetium-99m bằng máy Cyclotron, Báo cáo số 2 về Các đồng vị phóng xạ và dược chất phóng xạ của IAEA (Cyclotron Based Production of Technetium-99m, IAEA Radioisotopes and Radiopharmaceuticals Reports 2).
Báo cáo này trình bày một cách toàn diện về các công nghệ liên quan đến việc sản xuất 99mTc bằng máy cyclotron. Bao gồm các kỹ thuật liên quan đến chuẩn bị bia, chiếu xạ bia dưới các dòng điện chùm cao, xử lý bia, thu hồi bia và kiểm soát chất lượng sản phẩm cuối cùng. Báo cáo cung cấp thông tin rộng, được hỗ trợ tốt với các tài liệu tham khảo, về lộ trình sản xuất được cải tiến và tách và chiết 99mTc được cải tiến. Các phương pháp này đạt được hoạt độ đặc trưng và độ tinh khiết hóa học cao của 99mTc thích hợp cho các phân tử đánh dấu dùng trong y tế và cũng cho phép khả năng dự phòng sẵn có tại các trung tâm cyclotron y tế. Đối tượng của ấn phẩm này là các nhà khoa học quan tâm đến việc đưa công nghệ này vào thực tiễn, các nhà công nghệ đã làm việc với cyclotron muốn nâng cao tiện ích của các máy móc hiện có và các nhà quản lý hiện đang trong quá trình thiết lập các cơ sở tại nước mình. Sinh viên muốn theo học cao hơn trong các lĩnh vực có liên quan cũng có thể tham khảo ấn phẩm này.
Phiên bản điện tử:
http://www-pub.iaea.org/books/iaeabooks/10990/Cyclotron-Based-Production-of-Technetium-99m
TT TTĐT, theo IAEA
Tin bài khác
Online: MDB2 Error: unknown error
Số lượt truy cập: 5041897