Báo cáo công tác QLNN về an toàn bức xạ và hạt nhân năm 2013
00:12 04/11/2013: Để chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trong phạm vi cả nước trong năm 2013, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) trân trọng đề nghị Quý Sở báo cáo và cung cấp thông tin về những nội dung như sau:

1. Công tác phổ biến văn bản quy phạm pháp luật.

2. Công tác cấp phép.

3. Công tác thanh tra.

4. Công tác đào tạo nhân viên bức xạ.

5. Công tác chuẩn bị ứng phó sự cố.

6. Thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị liên quan đến thực hiện các công tác trên.

Các số liệu và thông tin chi tiết của Báo cáo cần đưa vào 2 Phụ lục kèm theo (Được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục ATBXHN www.varans.vn / Mục Thanh tra, cấp phép / Tệp Hướng dẫn làm Báo cáo tổng kết công tác cấp phép, thanh tra năm 2013).

 Báo cáo của Quý Sở xin gửi về địa chỉ: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Tầng 14, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội

đồng thời xin gửi file mềm về địa chỉ E-mail sau:

dnquang@varans.vn (c/c nvhung@varans.vndqhung@varans.vn)

Nếu cần thêm hướng dẫn chi tiết, xin liên hệ với:

- Đ/c Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Phòng Cấp phép (về công tác cấp phép); 

- Đ/c Dương Quốc Hùng, Chánh Thanh tra Cục (về công tác thanh tra);

- Đ/c Đinh Ngọc Quang, Trưởng Phòng Pháp chế và Thông tin (về các nội dung khác).

Mong nhận được Báo cáo của Quý Sở trước ngày 30 tháng 11 năm 2013.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở./.

Để tải các file khai báo xin click vào các đường dẫn dưới đây:

1. Công văn gửi các Sở KHCN.

2. Phụ lục 1.

3. Phụ lục 2.

Tin bài khác
Online: 13
Số lượt truy cập: 4955171