Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
Hội thảo Thông tin tuyên truyền về an toàn bức xạ, an toàn và an ninh nguồn phóng xạ
Thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ,...
Chi tiết
Hội thảo khu vực về Xây dựng các quy định an toàn hạt nhân
Từ ngày 27/6-01/7/2016, trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật RAS/9/061 của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Cục An toàn bức xạ và...
Chi tiết
Tiểu ban An toàn an ninh hạt nhân họp phiên thứ 6
Ngày 24/6/2016, tại trụ sở bộ Khoa học và Công nghệ, đã diễn ra Phiên họp lần thứ 6 Tiểu ban An toàn an ninh hạt nhân (ATANHN). Thứ trưởng Bộ...
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   2
   3
   4
   Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và ứng phó sự cố
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
   5
Online: 113
Số lượt truy cập: 2713929