Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính và bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế
Ngày 01/9/2015, tại Trụ sở Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN), Cục trưởng Cục ATBXHN Vương Hữu Tấn đã trao Quyết định điều động, bổ...
Chi tiết
IAEA và Hoa Kỳ hỗ trợ đào tạo kiểm soát an ninh phóng xạ phục vụ bảo đảm an ninh cho các sự kiện lớn
Từ ngày 24 đến 27 tháng 8 năm 2015, tại Hà Nội, trên cơ sở Kế hoạch hành động chung hỗ trợ bảo đảm an ninh hạt nhân cho các sự kiện lớn...
Chi tiết
Hoa Kỳ hỗ trợ tổ chức đào tạo thanh tra an ninh nguồn phóng xạ cho Việt Nam
Từ ngày 18-21/8/2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ hợp tác thuộc Chương trình An ninh nguồn phóng xạ chống phổ biến hạt nhân (DNN...
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
Online: 20
Số lượt truy cập: 504501