Thông báo:
Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
Thứ trưởng Phạm Công Tạc gặp mặt Thứ trưởng Bộ Sinh thái và Môi trường, kiêm Cục trưởng Cơ quan quản lý an toàn hạt nhân Trung Quốc
Nhân dịp tham dự Hội nghị Á-Âu lần thứ 5 (ASEM 5) về chủ đề: “An toàn hạt nhân: chuyển dịch từ cam kết sang hành động hướng tới những...
Chi tiết
Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Hợp tác Á – Âu lần thứ 5
Trong thời gian 03 ngày từ 28-30/3/2018, tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra Hội nghị hợp tác Á-Âu lần thứ 5 (5th ASEM Seminar on Nuclear Safety) về...
Chi tiết
Hội thảo Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch an ninh cho cơ sở hạt nhân
Từ ngày 2 đến 6 tháng 4 năm 2018, Cục ATBXHN phối hợp với Văn phòng Cam kết an ninh hạt nhân thuộc Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia (NNSA), Bộ Năng...
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   Trung tâm Thông tin và Đào tạo
   2
   3
   4
   Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và ứng phó sự cố
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
   5
Online: 27
Số lượt truy cập: 4845397