Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
Hội thảo xây dựng chương trình đào tạo cho thanh tra an ninh nguồn phóng xạ
Từ ngày 11-14/4/2016, tại thành phố Cần Thơ, trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục ATBXHN và Văn phòng An ninh nguồn phóng xạ của Chương trình Chống...
Chi tiết
Nâng cao năng lực cho các quốc gia khu vực Đông Nam Á trong việc giảm thiểu nguy cơ CBRN
Từ ngày 5-8/4/2016, trong khuôn khổ Sáng kiến thiết lập Trung tâm hợp tác tiên tiến trong lĩnh vực phòng chống phổ biến vũ khí hóa học, sinh học,...
Chi tiết
Hội thảo Các nguyên tắc cơ bản của thanh sát trong nước
Từ ngày 5-8/4/2016, trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục An toàn bức xạ hạt nhân (ATBXHN) và Chương trình Cam kết và Thanh sát hạt nhân quốc tế...
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   2
   3
   4
   Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và ứng phó sự cố
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
   5
Online: 77
Số lượt truy cập: 1853935