Hoạt động của cục
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thi đua khen thưởng
Đầu tư, mua sắm công
Đào tạo về ứng phó sự cố an ninh nguồn phóng xạ
Từ ngày 15-18/8/2016, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ hợp tác với Văn phòng An ninh nguồn phóng xạ của Chương trình Chống phổ biến...
Chi tiết
Khóa đào tạo về mối đe dọa nội bộ và xác định độ tin cậy
Từ ngày 15-18/8/2016, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân phối hợp với Cơ quan giảm thiểu nguy cơ quốc phòng (DTRA), Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD) tổ...
Chi tiết
Hội thảo về “Kế hoạch an ninh hạt nhân”
Từ ngày 08-12/8/2016, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) phối hợp với Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ...
Chi tiết
Liên kết
  • 1
   2
   3
   4
   Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và ứng phó sự cố
   6
   7
   8
   Nisa
   NRC
   ANSN
   ASN
   NSSC
   ARPANSA
   JNES
   5
Online: 37
Số lượt truy cập: 3013577